Organizator

Głównym organizatorem turnieju jest LEGIA FIGHT CLUB, 02-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A www.lfc.waw.pl Osoba odpowiedzialna za organizację - Paweł Michalik - 505 266 615

Zgłoszenia

Podział zawodników

Zawodnicy będą dobierani według płci, wieku, stopnia zaawansowania i wagi.

Kategorie wiekowe:

UWAGA na wadze jest kilogram tolerancji!

Kategorie wagowe:

Mężczyźni (juniorzy, młodzieżowcy i seniorzy) [kg] Mężczyźni i Kobiety (kadeci/kadetki, młodzicy, adepci) [kg] Kobiety (juniorki, młodzieżowcy i seniorki) [kg]
46 46 48
49 48 51
52 50 54
56 52 57
60 54 60
64 57 64
69 60 69
75 63 75
81 66 80
91 70 80+
91+ 75
80
80+

Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe zawodników będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.
  2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).
  3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie 9. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia i nazwy klubu.
  4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w turnieju.
  6. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku na nośniku cyfrowym w postaci zdjęć lub filmów. Materiały te wykorzystywane będą do celów szkoleniowych, promocyjnych i marketingowych.
Do pobrania: