data

08-04-2018
niedziela

godzina
07:30

miejsce

Legia Fight Club

Warszawa
ul. Łazienkowska 6a

Zapisy do 31-03-2018 (sobota )

uczestnicy

107 / 100

harmonogram

sobota (07-04-2018)

15:30-16:30 - waga dla zawodników klasy A i B (opcjonalna, wtedy nie trzeba przychodzić na ważenie w niedziele)

niedziela (08-04-2018)

07:30-08:30 - waga zawodników

08:30-09:00 - konferencja

09:00-10:30 - walki klasy C

10:30-12:15 - walki juniorów i kobiet

12:15-12:30 - przerwa, koncert RAP

12:30-15:00 - dalsza część walk klasy C

15:00-15:15 - przerwa, koncert RAP

15:15-18:00 - walki klasy B

18:00-18:15 - przerwa, koncert RAP

18:15-18:45 - walki klasy A

niedziela (10-06-2018)

08:30-09:00 - konferencja

15:30-16:30 - waga dla zawodników klasy A i B (opcjonalna, wtedy nie trzeba przychodzić na ważenie w niedziele)

18:00-18:15 - przerwa, koncert RAP

18:15-18:45 - walki klasy A

Walki:

 • klasa A - 3 rundy po 3 minuty
 • klasa C i B - 3 rundy po 2 minuty

Nagrody:

Każdy uczestnik otrzymuję pamiątkowy dyplom oraz medal

Sprzęt:

 • klasa A - obaj zawodnicy bez kasków
 • klasa B - do ustalenia z przeciwnikiem (nie może jeden walczyć w kasku drugi bez)
 • klasa C - obaj zawodnicy w kaskach
 • juniorzy (tzn. do 18 lat) i kobiety w kasku
 • rękawice i kaski są zapewnione przez organizatora, nie można walczyć we własnym sprzęcie
  • waga do 69kg włącznie 12oz, powyżej 69kg 14oz
 • zawodnik musi zapewnić sobie:
  • sportowe buty i strój
  • ochraniacz na zęby
  • ochraniacz na krocze
  • bandaże na ręce

Wymagane:

 • zaświadczenie lekarskie (może być od lekarza pierwszego kontaktu), że nie ma przeciwskazań do uprawiania dyscypliny jaką jest boks
 • oświadczenie wersja dla kobiet albo wersja dla mężczyzn
 • niepełnoletni muszą posiadać badania sportowo - lekarskie oraz oświadczenie podpisane przez prawnego opiekuna
 • Warunkiem zgłoszenia jest także wpłata wpisowego. 50 zł dla osób pełnoletnich oraz 30 zł dla niepełnoletnich.
  W cenie wpisowego znajduję się jest ubezpieczenie.
  Wpłata na numer konta: 97 2490 0005 0000 4000 8002 2034 (proszę podać swoje imię i nazwisko, a odbiorcą jest Organizator - Paweł Michalik). Wpłaty są przyjmowane do 31-03-2018 (sobota) Uwaga! Jeżeli ktoś po zgłoszeniu nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach, prosimy o skasowanie zgłoszenia. Jeżeli nastąpi to po terminie 31-03-2018 (sobota), NIE ZWRACAMY wpisowego.